субота, 26. мај 2012.

6. BEOGRADSKI FESTIVAL POEZIJE I KNJIGE "TRGNI SE! POEZIJA!"

TRČAĆU DOVEK
IVAN RASTEGORAC

Trgni se! Poezija! 06
6. Beogradski festival poezije i knjige
30/05 – 02/06/012

UČESNICI
Pesnici
Kolja Mićević (Francuska/Srbija), Paskal Peti (Francuska/Velika Brtianija), Nina Živančević (Francuska/Srbija), Ivana Milankov (Srbija), An-Helen Atianese (Finska), Aleksandar Skidan (Rusija), Gokčenur Č. (Turska), Slađan Lipovec (Hrvatska), Vladimir Martinovski (Makedonija), Ana Seferović (Velika Britanija/Srbija), Siniša Tucić (Srbija)...

Prevodioci
Biserka Rajčić (poljski), Slavica Agatonović (švedski), Mirjana Petrović (ruski), Milan Dobričić (engleski), Vesna Gazdić (turski)...

Književni kritičar
Tamara Krstić

Street Art
TKV

Organizatori
Treći Trg i Poezija

Pokrovitelji
Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije
Sekretarijat za kulturu Uprave grada Beograda

Generalni sponzor
Erste Bank

Donatori
FILI, TEDA, Cyfnewidfa Lên Cymru/Wales Literature Exchange, Hoteli Slavija…

Medijski pokrovitelji
RTS, RTV Studio B, Kompanija Novosti

Partneri i prijatelji festivala
LITERATURE ACROSS FRONTIERS, WORD EXPRES, UK „Vuk Karadžić“, Čigoja štampa, Službeni glasnik, SKD, MASEL, Vertikal media, Motor art studio, Casa Garcia, Kafe restoran BIBLIOTEKA, Gostionica GASTON...

Treći Trg
Direktor festivala: Dejan Matić
Art direktor: Dragana Nikolić
Koordinatori: Milan Dobričić, Ana Rostokina, Marija Panajotović, Aleksandar Mandić

*Prateći program festivala: prodajna izložba i berza knjiga poezije, svakog dana festivala od 12 do 21 h u UK Vuk Karadžić, Bulevar kralja Aleksandra 77a.- - - - - - - - -

P R O G R A M

sreda 30. maj
18h – TRČAĆU DOVEK - otvaranje festivala:
Omaž pesniku Ivanu Rastegorcu (1940 – 2010):
o pesniku govore Ratomir Rale Damjanović i Tamara Krstić
dokumentarni film o pesniku
Otvaranje festivalske izložbe
Predstavljanje učesnika festivala: Kolja Mićević, Paskal Peti, Nina Živančević, Ivana Milankov, An-Helen Atianese, Aleksandar Skidan, Gokčenur Č., Slađan Lipovec, Vladimir Martinovski, Ana Seferović, Siniša Tucić...
UK Vuk Karadžić, multimedijalna sala
Bulevar kralja Aleksandra 77a


četvrtak 31. maj
12h – Susret u Francuskoj 7:
Kolja Mićević, Paskal Peti, Nina Živančević, Ivana Milankov, An-Helen Atianese, Aleksandar Skidan, Gokčenur Č., Slađan Lipovec, Vladimir Martinovski, Ana Seferović, Siniša Tucić...
Francuska 7
16h – VislavA ŠimborskA (1923 – 2012):
dokumentarni film „Sometimes Life Is Bearable“, režija Katažina Kolenda-Zaleska, 2009 (na poljskom sa engl. titlovima, trajanje 74 min.)
uvodna reč Biserka Rajčić

18h – Razgovor s pesnikom:
Paskal Peti, Nina Živančević, Ivana Milankov, An-Helen Atianese, Vladimir Martinovski, Milan Dobričić, Slavica Agatonović, Tamara Krstić, Ana Rostokina, Dejan Matić

20.30h – čitanje poezije:
Ivana Milankov, Aleksandar Skidan, Slađan Lipovec, Gokčenur Č.,

UK Vuk Karadžić, multimedijalna sala
Bulevar kralja Aleksandra 77a


petak 1. jun
16h – VislavA ŠimborskA (1923 – 2012):
dokumentarni film „End and Beginning – Meeting Wislawa Szymborska“, režija Džon Albert Jansen, 2011 (na poljskom sa engl. titlovima, trajanje 55 min.)

18h – Razgovor s pesnikom:
Aleksandar Skidan, Siniša Tucić, Slađan Lipovec, Ana Seferović, Gokčenur Č., Mirjana Petrović, Vesna Gazdić, Tamara Krstić, Ana Rostokina, Dejan Matić

20.30h – čitanje poezije:
Paskal Peti, Ana Seferović, An-Helen Atianese, Nina Živančević, Vladimir Martinovski

UK Vuk Karadžić, multimedijalna sala
Bulevar kralja Aleksandra 77a


subota 2. jun
16h – VISLAVA ŠIMBORSKA (1923 – 2012):
repriza filmova

19.30h – znaci s nakovnja:
Happyning Kolje Mićevića:
- Lirska istorija muzike
- Koncert s Ce-De
- Spaljivanje Đordana Bruna
i druge kompozicije K. M.

Završno čitanje: Paskal Peti, Nina Živančević, Ivana Milankov, An-Helen Atianese, Aleksandar Skidan, Gokčenur Č., Slađan Lipovec, Vladimir Martinovski, Ana Seferović, Siniša Tucić...
UK Vuk Karadžić, scena Kult
Bulevar kralja Aleksandra 77a

24h – Moj Trg: Za šankom:
muzički nastup Vladimira Martinovskog

španski bar Casa Garcia, Kraljevića Marka 19I’LL RUN AS LONG AS I LIVE
IVAN RASTEGORAC

Trgni se! Poezija! 06
6th BELGRADE POETRY AND BOOK FESTIVAL
30/05 – 02/06/012


PARTICIPANTS

Poets
Kolja Mićević (France/Serbia), Pascale Petit (France/Great Britain), Nina Živančević (France/Serbia), Ivana Milankov (Serbia), Ann-Helen Attianese (Finland), Aleksandr Skidan (Russia), Gokcenur C. (Turkey), Slađan Lipovec (Croatia), Vladimir Martinovski (Macedonia), Ana Seferović (Great Britain /Serbia), Siniša Tucić (Serbia)...

Translators
Biserka Rajčić (Polish), Slavica Agatonović (Swedish), Mirjana Petrović (Russian), Milan Dobričić (English), Vesna Gazdić (Turkish)...

Literary critic
Tamara Krstić

Street Art
TKV

Organizers
Treći Trg and Poezija

Treći Trg
Festival director: Dejan Matić
Art director: Dragana Nikolić
Coordinators: Milan Dobričić, Anna Rostokina, Marija Panajotović, Aleksandar Mandić

*Side program: poetry books exhibit, sale and exchange, every day from 12 to 21 h in UK Vuk Karadžić, Bulevar kralja Aleksandra 77a.

P R O G R A M

Wednesday 30 May 

18h – I’LL RUN AS LONG AS I LIVE – Festival opening:
Homage to the poet Ivan Rastegorac (1940 – 2010):
participants: Ratomir Rale Damjanović and Tamara Krstić
dokumentary about the poet
Opening of the festival exhibit
Introducing the participants of the festival: Kolja Mićević, Pascale Petit, Nina Živančević, Ivana Milankov, Ann-Helen Attianese, Aleksandr Skidan, Gokcenur C., Slađan Lipovec, Vladimir Martinovski, Ana Seferović, Siniša Tucić...

UK Vuk Karadžić, multimedia room
Bulevar kralja Aleksandra 77a


Thursday 31 May

12h – MEETING IN FrancuskA 7:
Kolja Mićević, Pascale Petit, Nina Živančević, Ivana Milankov, Ann-Helen Attianese, Aleksandr Skidan, Gokcenur C., Slađan Lipovec, Vladimir Martinovski, Ana Seferović, Siniša Tucić...
Francuska 7
16h – WISLAWA SZYMBORSKA (1923 – 2012):
screening of the documentary Sometimes Life Is Bearable, directed by Katarzina Kolenda-Zaleska, 2009 (in Polish with English subtitles, duration 74 min.)
introductory word by Biserka Rajčić

18h – INTERVIEW WITH POETS:
Pascale Petit, Nina Živančević, Ivana Milankov, Ann-Helen Attianese, Vladimir Martinovski, Milan Dobričić, Slavica Agatonović, Tamara Krstić, Anna Rostokina, Dejan Matić

20.30h – POETRY READING:
Ivana Milankov, Aleksandr Skidan, Slađan Lipovec, Gokcenur C.

UK Vuk Karadžić, multimedia room
Bulevar kralja Aleksandra 77a


Friday 1 June 

16h – WISLAWA SZYMBORSKA (1923 – 2012):
screening of the documentary End and Beginning – Meeting Wislawa Szymborska, directed by John Albert Jansen, 2011 (in Polish with English subtitles, duration 55 min.)

18h – INTERVIEW WITH POETS:
Aleksandr Skidan, Siniša Tucić, Slađan Lipovec, Ana Seferović, Gokcenur C., Mirjana Petrović, Vesna Gazdić, Tamara Krstić, Anna Rostokina, Dejan Matić

20.30h – POETRY READING:
Pascale Petit, Ana Seferović, Ann-Helen Attianese, Nina Živančević, Vladimir Martinovski

UK Vuk Karadžić, multimedia room
Bulevar kralja Aleksandra 77a


Saturday 2 June

16h – WISLAWA SZYMBORSKA (1923 – 2012):
rerun of the documentaries

19.30h – znaci s nakovnja (Signs FROM ANVILS):
Happyning by Kolja Mićević:
- Lirska istorija muzike (The Lyrical History of Music)
- Koncert s Ce-De (Concert from CDs)
- Spaljivanje Đordana Bruna (Burning Giordano Bruno)
and other compositions by K. M.

Final poetry reading: Kolja Mićević, Pascale Petit, Nina Živančević, Ivana Milankov, Ann-Helen Attianese, Aleksandr Skidan, Gokcenur C., Slađan Lipovec, Vladimir Martinovski, Ana Seferović, Siniša Tucić...
UK Vuk Karadžić, Kult scene
Bulevar kralja Aleksandra 77a

24h – Moj Trg: At the Bar:
music performance by Vladimir Martinovski

Spanish bar Casa Garcia, Kraljevića Marka 19

уторак, 22. мај 2012.

ČEŠKAONICA, književno-filmski program, četvrtak 24.5.2012.


Dragi prijatelji.

Pozivamo Vas na drugu po redu Češkaonicu, književni program koji zajednički organizuju Kafić Staro Mesto i izdavačka kuća Treći Trg. 

ČEŠKAONICA 2
Četvrtak 24.05.2012. u 19.30h
Kafić Staro Mesto
Rige od Fere 15, Dorćol
Beograd


Ovog puta, naši gosti su češki pisac Karel Rada, koji će predstaviti svoju knjigu Momci, gde ste? (2011. Dauphin) i Milena Dolečkova koja će čitati poeziju prerano preminule češke pesnikinje Ivete Marie Pokorne.

Odlomci iz knjige će, zahvaljujući Katedri Bohemistike Filološkog fakulteta u Beogradu, imati prevod na srpski jezik.

O knjizi:
Češka izdavačka kuća Dauphin izdala je 2011. godine roman prozaika Karela Rade pod nazivom Momci, gde ste? (Kluci, gde jste?). To je četvrto po redu prozno delo ovog pisca, scenariste i muzičara. Upravo je ova treća profesija - dugogodišnji rad autora u punk-rock grupi Haj hou -  bila u velikoj meri inspiracija za roman. To je ispovest jedne generacije na prelomu dva politička režima uokvirena doživljajima rock grupe. Junak romana odrasta u periodu normalizacije (period u Čehoslovačkoj posle invazije sovjetske vojske 1968) , životno i stvaralački sazreva u kulisama policijske države u čiji pad polaže velike nade. Neprestano se ruše i ponovo dižu iz pepela njegovi ideali. To je u suštini uvek ista priča o ljubavi, izdaji, neverstvu, rađanju, razvodu i smrti. Na pitanje da li naši životi treba da budu izuzetni da bismo o njima mogli da govorimo, autor odgovara u svom romanu: Svaki život je izuzetan. Uvek isti i uvek drugačiji. Svaka generacija želi da svoje „banalne“ doživljaje prepriča na svoj način. U ovom proznom eksperimentu čuje se ritam pank grupe kao simbol večnog revolta uz gomilu drugih smernica iz pop kulture koje služe ovoj generaciji na prelomu dva politička sistema kao znak za raspoznavanje. Ovaj tekst je prvobitno nastao iz filmske priče. „Kada jednom oslobodiš duha iz lampe teško ćeš ga vratiti nazad“, kaže junak romana, što važi kako za sadržaj tako i za formu ovog generacijskog romana.

понедељак, 14. мај 2012.

Poziv za volontere na 6. međunarodnom Beogradskom festivalu poezije i knjige "Trgni se! Poezija!"

Dragi prijatelji,

Treći Trg raspisuje konkurs za volontere/saradnike za rad na šestom međunarodnom Beogradskom festivalu poezije i knjige TRGNI SE! POEZIJA! koji se održava od 30. maja do 2. juna ove godine u UK Vuk Karadžić.

Volonteri će kroz angažovanje na festivalu dobiti priliku da se druže sa pesnicima iz različitih gradova i zemalja, da poboljšaju znanje stranih jezika, da se upoznaju sa timskim radom i steknu uvid u organizaciju jednog međunarodnog književnog festivala.

Tražimo kandidate koji su posvećeni, odgovorni, komunikativni i poseduju znanje engleskog jezika.

Volontiranje će trajati od 29. maja do 3. juna 2012. godine sa radnim vremenom najviše 7 sati dnevno.

Po završeku festivala volonteri dobijaju sertifikat kao priznanje o volontiranju i poklon – izdanja i festivalske majice Trećeg Trga.

Konkurs za prijave je otvoren do popunjavanja tima folontera/saradnika.

Zainteresovane molimo da pošalju CV sa fotografijom na mejl adresu: trgnise@gmail.com.

Vaš Treći Trg