субота, 26. мај 2012.

6. BEOGRADSKI FESTIVAL POEZIJE I KNJIGE "TRGNI SE! POEZIJA!"

TRČAĆU DOVEK
IVAN RASTEGORAC

Trgni se! Poezija! 06
6. Beogradski festival poezije i knjige
30/05 – 02/06/012

UČESNICI
Pesnici
Kolja Mićević (Francuska/Srbija), Paskal Peti (Francuska/Velika Brtianija), Nina Živančević (Francuska/Srbija), Ivana Milankov (Srbija), An-Helen Atianese (Finska), Aleksandar Skidan (Rusija), Gokčenur Č. (Turska), Slađan Lipovec (Hrvatska), Vladimir Martinovski (Makedonija), Ana Seferović (Velika Britanija/Srbija), Siniša Tucić (Srbija)...

Prevodioci
Biserka Rajčić (poljski), Slavica Agatonović (švedski), Mirjana Petrović (ruski), Milan Dobričić (engleski), Vesna Gazdić (turski)...

Književni kritičar
Tamara Krstić

Street Art
TKV

Organizatori
Treći Trg i Poezija

Pokrovitelji
Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije
Sekretarijat za kulturu Uprave grada Beograda

Generalni sponzor
Erste Bank

Donatori
FILI, TEDA, Cyfnewidfa Lên Cymru/Wales Literature Exchange, Hoteli Slavija…

Medijski pokrovitelji
RTS, RTV Studio B, Kompanija Novosti

Partneri i prijatelji festivala
LITERATURE ACROSS FRONTIERS, WORD EXPRES, UK „Vuk Karadžić“, Čigoja štampa, Službeni glasnik, SKD, MASEL, Vertikal media, Motor art studio, Casa Garcia, Kafe restoran BIBLIOTEKA, Gostionica GASTON...

Treći Trg
Direktor festivala: Dejan Matić
Art direktor: Dragana Nikolić
Koordinatori: Milan Dobričić, Ana Rostokina, Marija Panajotović, Aleksandar Mandić

*Prateći program festivala: prodajna izložba i berza knjiga poezije, svakog dana festivala od 12 do 21 h u UK Vuk Karadžić, Bulevar kralja Aleksandra 77a.- - - - - - - - -

P R O G R A M

sreda 30. maj
18h – TRČAĆU DOVEK - otvaranje festivala:
Omaž pesniku Ivanu Rastegorcu (1940 – 2010):
o pesniku govore Ratomir Rale Damjanović i Tamara Krstić
dokumentarni film o pesniku
Otvaranje festivalske izložbe
Predstavljanje učesnika festivala: Kolja Mićević, Paskal Peti, Nina Živančević, Ivana Milankov, An-Helen Atianese, Aleksandar Skidan, Gokčenur Č., Slađan Lipovec, Vladimir Martinovski, Ana Seferović, Siniša Tucić...
UK Vuk Karadžić, multimedijalna sala
Bulevar kralja Aleksandra 77a


četvrtak 31. maj
12h – Susret u Francuskoj 7:
Kolja Mićević, Paskal Peti, Nina Živančević, Ivana Milankov, An-Helen Atianese, Aleksandar Skidan, Gokčenur Č., Slađan Lipovec, Vladimir Martinovski, Ana Seferović, Siniša Tucić...
Francuska 7
16h – VislavA ŠimborskA (1923 – 2012):
dokumentarni film „Sometimes Life Is Bearable“, režija Katažina Kolenda-Zaleska, 2009 (na poljskom sa engl. titlovima, trajanje 74 min.)
uvodna reč Biserka Rajčić

18h – Razgovor s pesnikom:
Paskal Peti, Nina Živančević, Ivana Milankov, An-Helen Atianese, Vladimir Martinovski, Milan Dobričić, Slavica Agatonović, Tamara Krstić, Ana Rostokina, Dejan Matić

20.30h – čitanje poezije:
Ivana Milankov, Aleksandar Skidan, Slađan Lipovec, Gokčenur Č.,

UK Vuk Karadžić, multimedijalna sala
Bulevar kralja Aleksandra 77a


petak 1. jun
16h – VislavA ŠimborskA (1923 – 2012):
dokumentarni film „End and Beginning – Meeting Wislawa Szymborska“, režija Džon Albert Jansen, 2011 (na poljskom sa engl. titlovima, trajanje 55 min.)

18h – Razgovor s pesnikom:
Aleksandar Skidan, Siniša Tucić, Slađan Lipovec, Ana Seferović, Gokčenur Č., Mirjana Petrović, Vesna Gazdić, Tamara Krstić, Ana Rostokina, Dejan Matić

20.30h – čitanje poezije:
Paskal Peti, Ana Seferović, An-Helen Atianese, Nina Živančević, Vladimir Martinovski

UK Vuk Karadžić, multimedijalna sala
Bulevar kralja Aleksandra 77a


subota 2. jun
16h – VISLAVA ŠIMBORSKA (1923 – 2012):
repriza filmova

19.30h – znaci s nakovnja:
Happyning Kolje Mićevića:
- Lirska istorija muzike
- Koncert s Ce-De
- Spaljivanje Đordana Bruna
i druge kompozicije K. M.

Završno čitanje: Paskal Peti, Nina Živančević, Ivana Milankov, An-Helen Atianese, Aleksandar Skidan, Gokčenur Č., Slađan Lipovec, Vladimir Martinovski, Ana Seferović, Siniša Tucić...
UK Vuk Karadžić, scena Kult
Bulevar kralja Aleksandra 77a

24h – Moj Trg: Za šankom:
muzički nastup Vladimira Martinovskog

španski bar Casa Garcia, Kraljevića Marka 19I’LL RUN AS LONG AS I LIVE
IVAN RASTEGORAC

Trgni se! Poezija! 06
6th BELGRADE POETRY AND BOOK FESTIVAL
30/05 – 02/06/012


PARTICIPANTS

Poets
Kolja Mićević (France/Serbia), Pascale Petit (France/Great Britain), Nina Živančević (France/Serbia), Ivana Milankov (Serbia), Ann-Helen Attianese (Finland), Aleksandr Skidan (Russia), Gokcenur C. (Turkey), Slađan Lipovec (Croatia), Vladimir Martinovski (Macedonia), Ana Seferović (Great Britain /Serbia), Siniša Tucić (Serbia)...

Translators
Biserka Rajčić (Polish), Slavica Agatonović (Swedish), Mirjana Petrović (Russian), Milan Dobričić (English), Vesna Gazdić (Turkish)...

Literary critic
Tamara Krstić

Street Art
TKV

Organizers
Treći Trg and Poezija

Treći Trg
Festival director: Dejan Matić
Art director: Dragana Nikolić
Coordinators: Milan Dobričić, Anna Rostokina, Marija Panajotović, Aleksandar Mandić

*Side program: poetry books exhibit, sale and exchange, every day from 12 to 21 h in UK Vuk Karadžić, Bulevar kralja Aleksandra 77a.

P R O G R A M

Wednesday 30 May 

18h – I’LL RUN AS LONG AS I LIVE – Festival opening:
Homage to the poet Ivan Rastegorac (1940 – 2010):
participants: Ratomir Rale Damjanović and Tamara Krstić
dokumentary about the poet
Opening of the festival exhibit
Introducing the participants of the festival: Kolja Mićević, Pascale Petit, Nina Živančević, Ivana Milankov, Ann-Helen Attianese, Aleksandr Skidan, Gokcenur C., Slađan Lipovec, Vladimir Martinovski, Ana Seferović, Siniša Tucić...

UK Vuk Karadžić, multimedia room
Bulevar kralja Aleksandra 77a


Thursday 31 May

12h – MEETING IN FrancuskA 7:
Kolja Mićević, Pascale Petit, Nina Živančević, Ivana Milankov, Ann-Helen Attianese, Aleksandr Skidan, Gokcenur C., Slađan Lipovec, Vladimir Martinovski, Ana Seferović, Siniša Tucić...
Francuska 7
16h – WISLAWA SZYMBORSKA (1923 – 2012):
screening of the documentary Sometimes Life Is Bearable, directed by Katarzina Kolenda-Zaleska, 2009 (in Polish with English subtitles, duration 74 min.)
introductory word by Biserka Rajčić

18h – INTERVIEW WITH POETS:
Pascale Petit, Nina Živančević, Ivana Milankov, Ann-Helen Attianese, Vladimir Martinovski, Milan Dobričić, Slavica Agatonović, Tamara Krstić, Anna Rostokina, Dejan Matić

20.30h – POETRY READING:
Ivana Milankov, Aleksandr Skidan, Slađan Lipovec, Gokcenur C.

UK Vuk Karadžić, multimedia room
Bulevar kralja Aleksandra 77a


Friday 1 June 

16h – WISLAWA SZYMBORSKA (1923 – 2012):
screening of the documentary End and Beginning – Meeting Wislawa Szymborska, directed by John Albert Jansen, 2011 (in Polish with English subtitles, duration 55 min.)

18h – INTERVIEW WITH POETS:
Aleksandr Skidan, Siniša Tucić, Slađan Lipovec, Ana Seferović, Gokcenur C., Mirjana Petrović, Vesna Gazdić, Tamara Krstić, Anna Rostokina, Dejan Matić

20.30h – POETRY READING:
Pascale Petit, Ana Seferović, Ann-Helen Attianese, Nina Živančević, Vladimir Martinovski

UK Vuk Karadžić, multimedia room
Bulevar kralja Aleksandra 77a


Saturday 2 June

16h – WISLAWA SZYMBORSKA (1923 – 2012):
rerun of the documentaries

19.30h – znaci s nakovnja (Signs FROM ANVILS):
Happyning by Kolja Mićević:
- Lirska istorija muzike (The Lyrical History of Music)
- Koncert s Ce-De (Concert from CDs)
- Spaljivanje Đordana Bruna (Burning Giordano Bruno)
and other compositions by K. M.

Final poetry reading: Kolja Mićević, Pascale Petit, Nina Živančević, Ivana Milankov, Ann-Helen Attianese, Aleksandr Skidan, Gokcenur C., Slađan Lipovec, Vladimir Martinovski, Ana Seferović, Siniša Tucić...
UK Vuk Karadžić, Kult scene
Bulevar kralja Aleksandra 77a

24h – Moj Trg: At the Bar:
music performance by Vladimir Martinovski

Spanish bar Casa Garcia, Kraljevića Marka 19

Нема коментара: