уторак, 18. новембар 2014.

Specijalno priznanje za mladog dizajnera Dragani Nikolić Dragana Nikolić je dobitnica specijalnog priznanja za mladog dizajnera "Bogdan Kršić" na 59. međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, za likovno-grafičku opremu knjiga Izabranih pesama Vislave Šimborske i Tadeuša Ruževiča u izdanju Trećeg Trga i Čigoja štampe, 2014.

Ži­ri u sa­sta­vu Ju­go­slav Vla­ho­vić (pred­sed­nik) i čla­no­vi Ti­ja­na Ko­jić i Mir­ja­na Živ­ko­vić u obrazloženju nagrade:
"Dragana Nikolić je mlada grafička dizajnerka koja je primećena po originalnim i kvalitetnim rešenjima koja su obogatila našu savremenu izdavačku scenu. Jednostavnošću i odmerenošću pri likovnom i grafičkom oblikovanju ove edicije poezije vešto je uklopila tipografiju i ilustraciju u jednu celinu. Bez sumnje, nagoveštava autora od ukusa i stila spremnog i za velike izdavačke poduhvate".