понедељак, 24. октобар 2016.

DVE KNJIGE BORISLAVA RADOVIĆABorislav Radović, Pesme i Neke stvari,
Čigoja štampa, Beograd, 2016, str. 341.

Borislav Radović, Ponešto o pesnicima i o poeziji,
Čigoja štampa, Beograd, 2016, str. 379.

Beogradski izdavač Čigoja štampa objavio je dve knjige kojima se zaokružuje stvaralaštvo Borislava Radovića. Prva od njih, pod naslovom „Pesme i Neke stvari“, donosi pregled Radovićevog pesničkog rada između 1954. i 1998. godine, uključujući i zbirku ispisa iz pesnikovih beležnica koji se odnose na posmatranje i tumačenje svakodnevne stvarnosti i koji su nastajali od 1992. do 2015. godine. Druga knjiga, pod naslovom „Ponešto o pesnicima i o poeziji“, donosi izbor eseja i članaka objavljivanih između 1985. i 2015. godine, sa uvidom u pesnikova čitalačka i prevodilačka iskustva.

Borislav Radović rođen je 1935. godine u Beogradu, gde se školovao i proveo svoj radni vek najvećim delom kao urednik u izdavačkoj delatnosti. Pripada generaciji moderno usmerenih pesnika koja se javila početkom pedesetih godina prošlog veka.

Нема коментара: