недеља, 25. мај 2008.

mojtrg - tri pesme Enes HalilovićaPRELUDIJUM

Vidio sam dojilju koja budi dijete da ga nahrani.
Rekoh, da je gladno ne bi spalo.

A ona veli,
Spi, ali gladno je,
Jer meni su nadošle grudi.

Ni ti koji uzimaš ove stihove
Nisi probuđen svojom voljom.

Niti ja pišem radi sebe.

BUSTROFEDON

Nekad su pisci na Kritu klesali slova
U kamenu načinom koji se zove bustrofedon.

Klesali su jedan red slova s lijeve na desnu,
Pa drugi s desne na lijevu stranu,

I tako,
Naizmjenično.

Na to ih je navelo okretanje vola pri oranju.

I danas neki pisci pišu kao da pluže.

Pišu na jednu stranu, vuku do promjene vlasti,
Pa okrenu na drugu.

I tako,
Naizmjenično.


DOŠAVŠI PONOVO U DOBRE VODE

Vidim, obala nije kao prošle godine.

Udaralo je more
I odgrizlo od obale koliko mu treba.

Kad bi znalo to more,
Kad bi znalo
Koliko mene za godinu nema,

Slutilo bi
Šta je mene udaralo

Val po val,
Kal po kal.
Veče poezije Enesa Halilovića
Četvrtak 29. maj, od 20h
španski bar Casa Garcia, Kraljevića Marka 19

Нема коментара: